kontakt@familiejura.dk    |   +45 42 32 32 39

Fremtidsfuldmagt - Et vigtigt emne hos Ældresagen

Ældresagen har som en af sine kerneaktiviteter at oplyse om vigtigheden af fremtidsfuldmagter. Igennem informationskampagner, foredrag og personlig rådgivning hjælper de ældre med at forstå, hvordan de kan oprettes en fremtidsfuldmagt, og hvad de skal overveje i processen. Dette omfatter valg af en betroet person som fuldmægtig og præcisering af, hvilke beføjelser denne person skal have.

Hvorfor øger ældresagen fokuset på fremtidsfuldmagter?

Ældresagen anbefaler at man får udarbejdet en fremtidsfuldmagt og har på deres hjemmeside www.aeldresagen.dk tydeliggjort vigtigheden af dette. Der beskrives på siden hvad en Fremtidsfuldmagt er, hvem der bør få den udarbejdet, og hvordan man får den lavet.

Rigtig mange både unge og ældre mennesker er ikke opmærksomme på lovændringen ”Lov om Fremtidsfuldmagt”, som trådte i kraft i September 2017. Lovgivningen og muligheden for at få udarbejdet en fremtidsfuldmagt, skal ses som alternativ til en almindelig aftaleretlig fuldmagt og det offentligt fastsatte værgemål. 

Ny lovgivning

om fremtidsfuldmagter trådte i kraft i September 2017

Hvorfor er det vigtigt med en fremtidsfuldmagt?

Mange går rundt i den tro, at de uden problemer vil kunne varetage eksempelvis ægtefællens interesser, hvis det skulle blive nødvendigt i fremtiden, for sådan var det ofte med den tidligere lovgivning.

Her har især Ældresagen været meget flittige til at skrive om emnet både online på deres hjemmeside, og i deres medlemsblade og andre artikler rundt omkring i medierne. Det giver da også rigtig god mening, at en forening som Ældresagen har fokus på netop dette, da målgruppen er oppe i alderen og derfor har øget tendens til eksempelvis demens, blodpropper og hjerneblødninger. Derfor kan en Fremtidsfuldmagt være ualmindelig fornuftig at have fået styr på. Ældresagen tilbyder endvidere gratis telefonisk rådgivning mht. fremtidsfuldmagter, såfremt man måtte have spørgsmål.

Selvom Ældresagen har været gode til at formidle budskabet til den ældre generation, er der stadig mange ældre, der ikke har hørt om lovændringen, når jeg er ude og holde foredrag. Det er bekymrende at så mange stadigvæk efter 7 år, ikke har hørt om begrebet Fremtidsfuldmagt, og man kan derfor undre sig over, om der er gjort nok for at udbrede kendskabet.

Få gratis rådgivning hos Familiejura

Selvfølgelig, er du velkommen til at kontakte os. Vores åbningstider er fra kl. 9 til kl. 15. Vi står klar til at hjælpe dig med glæde.

Kontakt os gennem formularen til højre eller på kontakt@familiejura.dk og 
+ 45 42 32 32 39

Send en besked

Personlig rådgivning

Hos Familiejura starter processen altid med en grundig personlig rådgivning. Det aftales om mødet skal afholdes:

  • Fysisk ved os eller hos jer (Evt. køselsgodtgørelse)
  • Online vha. link der fremsendes (med kamera og lyd)
  • Telefonisk

Mødet tager typisk 1-1,5 timer. Vi vil til møde drøfte jeres situation, samt jeres ønsker og bekymringer. Dernæst aftaler vi hvad der skal laves og en fast pris præsenteres.

OBS! Såfremt i godkender, frasiger i jer fortrydelsesretten da jeg påbegynder udarbejdelsen af jeres skræddersyet.

Modtag udkast

Jeg påbegynder umiddelbart efter vores møde, udarbjedelsen af jeres dokumenter.

I vil modtage jeres krypterede dokumenter indenfor senest 7 arbejdsdage, og i skal nu læse dem igennem og besvarer mailen eller ringe med eventuelle rettelser.

Det skal bemærkes at I har fri redigering af jeres dokumenter indtil I er tilfredse, forstår indholdet og skriftligt godkender dokumenterne, der er min garanti for glade kunder, og jeres garanti for at I har fået præcis hvad I ønsker.

Rettelser og Godkendelse

Såfremt der er rettelser, vili jeg sende et nyt udkast. Hos Familiejura går vi op i at i forstår jeres dokumenter, og at I er 100% indforstået med indholdet – derfor kan det indimellem være nødvendigt med en samtale mere og det er naturligvis uden beregning (indenfor al rimelighed naturligvis).

Når dokumenterne er som de skal være, skal I skriftligt meddelse mig at I godkender dokumenterne førend at dokumenterne kan gyldiggøres.

Gyldiggørelse

Afhængig af hvilket dokumenter der er udarbjedet, der være krav om registrering enten ved:

  • Elektronisk Tinglysning (Gælder Ægtepagter og Fremtidsfuldmagter)
  • Uderskrift for notaren (Gælder Testamente, Børnetestamente og Fremtidsfuldmagt)

Såfremt man ikke har efterlevet ovenstående krav, er dokumenterne ikke gyldige – det er derfor VIGTIG at fuldende processen.