kontakt@familiejura.dk    |   +45 42 32 32 39

30%- løsningen (Donation til foreninger)

Tag stilling imens du er rask og har det godt, og skab de bedste forudsætninger for, at dine pårørende undgår unødvendige retslige og personlige konflikter i en allerede vanskelig tid.

Brug af 30% løsningen

Såfremt du ønsker at donere minimum 30% af din arv til en velgørende organisation kan dine arvinger faktisk ende med at få mere udbetalt. Det er dog kun en økonomisk fordel for dine arvinger, hvis de skal betale bo-og tillægsafgift af din arv (36,25%).

Det vil sige hvis du vil betænke følgende personer:

  • Søskende
  • Bedsteforældre
  • Niece eller nevø
  • Onkel eller tante
  • Venner eller veninder (eller deres børn)

1 ud af 5

danske arvesager, ender i konflikt og arvestridigheder

Eksempel på brug af "30%-løsningen"

Lad os sige, at du har en formue, når du går bort, på 1.000.000 kr. Du indsætter din søster som arving til hele din formue. Af dette beløb skal din søster betale boafgift på 15 % (efter bundfradraget er trukket fra) samt tillægsboafgift på 25 % af det resterende beløb.

Din formue: 1.000.000 kr.

Afgifter: 325.026 kr.

Arv til din søster: 674.974 kroner

Hvis du derimod gør brug af ”30 %-løsningen” og indsætter en afgiftsfritaget forening (der optræder på SKATS liste), til at arve 30 % af din formue og betale afgifterne ser regnestykker sådan ud:

Din formue: 1.000.000 kr.

Afgifter (Som foreningen betaler for din arving): 216.276 kr.

Arv til foreningen: 83.724 kr.

Arv til din søster: 700.000 kr.

Derudover vil mange foreninger gerne betale for dit testamente, hvis de bliver begunstiget.

Få gratis rådgivning hos Familiejura

Selvfølgelig, er du velkommen til at kontakte os. Vores åbningstider er fra kl. 9 til kl. 15. Vi står klar til at hjælpe dig med glæde.

Personlig rådgivning

Hos Familiejura starter processen altid med en grundig personlig rådgivning. Det aftales om mødet skal afholdes:

  • Fysisk ved os eller hos jer (Evt. køselsgodtgørelse)
  • Online vha. link der fremsendes (med kamera og lyd)
  • Telefonisk

Mødet tager typisk 1-1,5 timer. Vi vil til møde drøfte jeres situation, samt jeres ønsker og bekymringer. Dernæst aftaler vi hvad der skal laves og en fast pris præsenteres.

OBS! Såfremt i godkender, frasiger i jer fortrydelsesretten da jeg påbegynder udarbejdelsen af jeres skræddersyet.

Modtag udkast

Jeg påbegynder umiddelbart efter vores møde, udarbjedelsen af jeres dokumenter.

I vil modtage jeres krypterede dokumenter indenfor senest 7 arbejdsdage, og i skal nu læse dem igennem og besvarer mailen eller ringe med eventuelle rettelser.

Det skal bemærkes at I har fri redigering af jeres dokumenter indtil I er tilfredse, forstår indholdet og skriftligt godkender dokumenterne, der er min garanti for glade kunder, og jeres garanti for at I har fået præcis hvad I ønsker.

Rettelser og Godkendelse

Såfremt der er rettelser, vili jeg sende et nyt udkast. Hos Familiejura går vi op i at i forstår jeres dokumenter, og at I er 100% indforstået med indholdet – derfor kan det indimellem være nødvendigt med en samtale mere og det er naturligvis uden beregning (indenfor al rimelighed naturligvis).

Når dokumenterne er som de skal være, skal I skriftligt meddelse mig at I godkender dokumenterne førend at dokumenterne kan gyldiggøres.

Gyldiggørelse

Afhængig af hvilket dokumenter der er udarbjedet, der være krav om registrering enten ved:

  • Elektronisk Tinglysning (Gælder Ægtepagter og Fremtidsfuldmagter)
  • Uderskrift for notaren (Gælder Testamente, Børnetestamente og Fremtidsfuldmagt)

Såfremt man ikke har efterlevet ovenstående krav, er dokumenterne ikke gyldige – det er derfor VIGTIG at fuldende processen.