kontakt@familiejura.dk    |   +45 42 32 32 39

Ægtepagt – med fuldstændigt særeje

Hvad er en ægtepagt? En ægtepagt er et dokument man laver, hvis man ikke ønsker at have formuefælleskab med sin ægtefælle, eller hvis specifikke summer eller ejendele skal holdes udenfor ægteskabet. Læs mere nedenfor.

En ægtepagt med fuldstændigt særeje kan eksempelvis omfatte følgende:

Ved skilsmisse

En ægtepagt med Fuldstændig særeje, vil ligesom skilsmissesæreje og kombinationssæreje beskytte parterne i tilfælde af skilsmisse. Ved skilsmisse og under ægteskabet er de tre særejeformer helt ens: Der skal ikke ske deling af særejet.

Ved død

Forskellen viser sig kun i tilfælde af dødsfald: Har man valgt fuldstændigt særeje, forbliver den afdødes værdier særeje ved død. Dette medfører, at den længstlevende ægtefælle ikke kan sidde i uskiftet bo med særejemidlerne.

Fuldstændigt særeje medfører også, at den længstlevende ægtefælle får en mindre andel af den afdødes værdier.

Eksempler hvor fuldstændig særeje kan give god mening

Hvis en eller begge ønsker at sikre egne (sær-)børn bedst muligt ved død – på bekostning af, at arven til ægtefællen nedsættes.
Ægtefællen kan endda give arveafkald som supplement til det fuldstændige særeje. Uanset hvad, vil det i denne situation være påkrævet at oprette et testamente samtidig med ægtepagten om fuldstændigt særeje.

Har en af parterne en stor gæld, ses det ofte, at vedkommende intet ønsker at arve fra ægtefællen, da det arvede blot vil gå til kreditorerne. Ægtefællen kan give arveafkald som supplement til det fuldstændige særeje. Uanset hvad, vil det i denne situation være påkrævet at oprette et testamente samtidig med ægtepagten om fuldstændigt særeje.

Hvis eksempelvis der er arvesmykker, virksomhed eller sommerhus som har tilhørt familien i generationer, kan det give god mening at få oprettet fuldstændig særeje på netop denne genstand.

Vi ved af erfaring at det kan være svært at bringe ”ægtepagts-snakken” op med sin partner. Ikke desto mindre, kan det spare begge parter for store problemer senere i livet. Vi ved at 49% af alle ægteskaber ender i skilsmisse, derfor er det en overvejelse man skylder sig selv.

Hvordan registreres en ægtepagt?

Særeje kræver, at begge ægtefæller er enige om det og indgår en aftale i form af en ægtepagt.

Den nedskrevne aftale skal underskrives og tinglyses i Personbogen for at blive gyldig. Tinglysningsafgiften til staten er kr. 1.850.

Familiejura hjælper med at tinglyse ægtepagten, så parterne blot skal underskrive med deres respektive MitId på www.tinglysning.dk

Kontakt os for en uforpligtende snak

Ofte stillede spørgsmål

Har du flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.
Du kan også læse mere om ægtepagt – deling af pension
eller med kombinationssæreje.

Så vil en ægtepagt med kombinationssæreje typisk være den relevante type
Så vil en ægtepagt med fuldstændig særeje typisk være den relevante type

Ægtepagten kan til enhver tid ændres eller ophæves. Det kræver, at I sammen tinglyser en ny ægtepagt, der anullerer den eksisterende. Se mere om ophævelse af eksisterende ægtepagt. 

Få gratis rådgivning hos Familiejura

Selvfølgelig, er du velkommen til at kontakte os. Vores åbningstider er fra kl. 9 til kl. 15. Vi står klar til at hjælpe dig med glæde.

Personlig rådgivning

Hos Familiejura starter processen altid med en grundig personlig rådgivning. Det aftales om mødet skal afholdes:

  • Fysisk ved os eller hos jer (Evt. køselsgodtgørelse)
  • Online vha. link der fremsendes (med kamera og lyd)
  • Telefonisk

Mødet tager typisk 1-1,5 timer. Vi vil til møde drøfte jeres situation, samt jeres ønsker og bekymringer. Dernæst aftaler vi hvad der skal laves og en fast pris præsenteres.

OBS! Såfremt i godkender, frasiger i jer fortrydelsesretten da jeg påbegynder udarbejdelsen af jeres skræddersyet.

Modtag udkast

Jeg påbegynder umiddelbart efter vores møde, udarbjedelsen af jeres dokumenter.

I vil modtage jeres krypterede dokumenter indenfor senest 7 arbejdsdage, og i skal nu læse dem igennem og besvarer mailen eller ringe med eventuelle rettelser.

Det skal bemærkes at I har fri redigering af jeres dokumenter indtil I er tilfredse, forstår indholdet og skriftligt godkender dokumenterne, der er min garanti for glade kunder, og jeres garanti for at I har fået præcis hvad I ønsker.

Rettelser og Godkendelse

Såfremt der er rettelser, vili jeg sende et nyt udkast. Hos Familiejura går vi op i at i forstår jeres dokumenter, og at I er 100% indforstået med indholdet – derfor kan det indimellem være nødvendigt med en samtale mere og det er naturligvis uden beregning (indenfor al rimelighed naturligvis).

Når dokumenterne er som de skal være, skal I skriftligt meddelse mig at I godkender dokumenterne førend at dokumenterne kan gyldiggøres.

Gyldiggørelse

Afhængig af hvilket dokumenter der er udarbjedet, der være krav om registrering enten ved:

  • Elektronisk Tinglysning (Gælder Ægtepagter og Fremtidsfuldmagter)
  • Uderskrift for notaren (Gælder Testamente, Børnetestamente og Fremtidsfuldmagt)

Såfremt man ikke har efterlevet ovenstående krav, er dokumenterne ikke gyldige – det er derfor VIGTIG at fuldende processen.