kontakt@familiejura.dk    |   +45 42 32 32 39

Samejeoverenskomst

Overvejer du en samejeoverenskomst, når du ejer fast ejendom sammen med din partner, en ven eller et familiemedlem? En samejeoverenskomst er afgørende for at skabe klarhed og sikkerhed om, hvordan I hver især kan råde over den fælles bolig og håndtere eventuelle konflikter.

Hvorfor lave en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst bør anvendes ved køb af fast ejendom med en ikke-ægtefælle partner for at sikre klare regler for ejerskabet og afviklingen af samejet, hvis det bliver nødvendigt. Uden en sådan aftale kan konsekvenserne af uoverensstemmelser blive økonomisk byrdefulde og risikable.

Hvem kan bruge en samejeoverenskomst?

Samejeoverenskomsten er relevant for to personer, der ejer fast ejendom sammen, uanset om de er kærester (ugifte samlevende) eller venner. Ægtepar kan ikke bruge samejeoverenskomsten. Den kan anvendes til alle typer fast ejendom, herunder boliger og fritidshuse.

Potentielle udfordringer uden samejeoverenskomst

Manglende samejeaftale kan medføre alvorlige økonomiske konsekvenser. Eksempelvis, hvis den ene part holder op med at betale afdrag på lånet, kan den anden part blive tvunget til at dække gælden, hvilket kan føre til tvangsauktion eller personlig konkurs.


Der kan nemt opstå uoverensstemmelser i et sameje. Der er set mange eksempler på konflikter vedrørende forkøbsret ved salg, udgifter til renovering og ikke mindst råderet over boligen i sommerperioden og ved højtider (særligt for sommerhusejere).

Indholdet af en samejeoverenskomst

En samejeoverenskomst fastlægger klare retningslinjer for ejerskabet af boligen og håndteringen af følgende væsentlige spørgsmål:

Ofte stillede spørgsmål

Har du flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.
Du kan fx læse mere om børnetestamente eller testamente med ægtepagt med fuldstændigt særeje.

Ja og nej. Man behøver ikke tinglyse en samejeoverenskomst, for at den er gyldig MEN – Hvis en samejeoverenskomst ikke tinglyses, vil den ikke have juridisk virkning overfor tredjepart. Det betyder, at hvis en af parterne skylder penge væk, og kreditor ønsker at gøre udlæg i ejendommen, vil kreditor ikke være bundet af samejeoverenskomsten. Det koster 1.850 kroner at tinglyse en samejeoverenskomst.

Få gratis rådgivning hos Familiejura

Selvfølgelig, er du velkommen til at kontakte os. Vores åbningstider er fra kl. 9 til kl. 15. Vi står klar til at hjælpe dig med glæde.

Personlig rådgivning

Hos Familiejura starter processen altid med en grundig personlig rådgivning. Det aftales om mødet skal afholdes:

  • Fysisk ved os eller hos jer (Evt. køselsgodtgørelse)
  • Online vha. link der fremsendes (med kamera og lyd)
  • Telefonisk

Mødet tager typisk 1-1,5 timer. Vi vil til møde drøfte jeres situation, samt jeres ønsker og bekymringer. Dernæst aftaler vi hvad der skal laves og en fast pris præsenteres.

OBS! Såfremt i godkender, frasiger i jer fortrydelsesretten da jeg påbegynder udarbejdelsen af jeres skræddersyet.

Modtag udkast

Jeg påbegynder umiddelbart efter vores møde, udarbjedelsen af jeres dokumenter.

I vil modtage jeres krypterede dokumenter indenfor senest 7 arbejdsdage, og i skal nu læse dem igennem og besvarer mailen eller ringe med eventuelle rettelser.

Det skal bemærkes at I har fri redigering af jeres dokumenter indtil I er tilfredse, forstår indholdet og skriftligt godkender dokumenterne, der er min garanti for glade kunder, og jeres garanti for at I har fået præcis hvad I ønsker.

Rettelser og Godkendelse

Såfremt der er rettelser, vili jeg sende et nyt udkast. Hos Familiejura går vi op i at i forstår jeres dokumenter, og at I er 100% indforstået med indholdet – derfor kan det indimellem være nødvendigt med en samtale mere og det er naturligvis uden beregning (indenfor al rimelighed naturligvis).

Når dokumenterne er som de skal være, skal I skriftligt meddelse mig at I godkender dokumenterne førend at dokumenterne kan gyldiggøres.

Gyldiggørelse

Afhængig af hvilket dokumenter der er udarbjedet, der være krav om registrering enten ved:

  • Elektronisk Tinglysning (Gælder Ægtepagter og Fremtidsfuldmagter)
  • Uderskrift for notaren (Gælder Testamente, Børnetestamente og Fremtidsfuldmagt)

Såfremt man ikke har efterlevet ovenstående krav, er dokumenterne ikke gyldige – det er derfor VIGTIG at fuldende processen.