kontakt@familiejura.dk    |   +45 42 32 32 39

Fremtidsfuldmagt

1 ud af 3 fremtidsfuldmagter blev i 2022 afvist af Familieretshuset ved aktivering, grundet
ikke-gyldige fuldmagter. Hos Familiejura rådgiver vi dig til en gyldig fuldmagt.

Hvad er en fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der kan aktiveres i fremtiden. Den aktiveres, hvis du en dag ikke selv er i stand til at træffe dine beslutninger. Det kan eksempelvis være i tilfælde af demens, hjerneblødning eller alvorlig ulykke. Normalt gives der tilladelse til, at fuldmagten omhandler alle økonomiske og personlige beslutninger, men du beslutter selv hvilken råderet din den skal omfatte. Alle myndige personer over 18 år kan få lavet en fremtidsfuldmagt, og Familiejura anbefaler på det kraftigste at få styr på netop dette dokument, da dine pårørende vil have stor gavn af den, hvis der skulle ske dig noget.

Hvem kan du skrive på din fuldmagt?

Du bestemmer selv hvem der skal indskrives som fuldmægtige i din fremtidsfuldmagt. Der er dog enkelte krav til den fuldmægtige:

  • Den/De fuldmægtige skal være fyldt 18 år på aktiveringstidspunktet
  • Den/De fuldmægtige skal være myndig (ikke umyndiggjort)
  • Den/De fuldmægtige må ikke selv have en fremtidsfuldmagt over sig, som er aktiveret

Du har mulighed for at indsætte én person til at varetage alle dine beslutninger, men du kan også have en gruppe af personer til at handle for dig i forening. Mange vælger også at indsætte flere personer, men i en prioriteret rækkefølge. Meget ofte indsættes ens partner som den primære fuldmægtige, og dernæst børn i
enten forening eller i en prioriteret rækkefølge. På den måde er din fremtidsfuldmagt gyldig, også selvom din partner måtte gå bort før dig eksempelvis.

Registrering af udarbejdet fremtidsfuldmagt

Når du har fået udarbejdet din fremtidsfuldmagt, skal den tinglyses og den skal underskrives for notaren.

Hos Familiejura tilbyder vi at tinglyse din fremtidsfuldmagt for dig, så du kun skal ind på www.tinglysning.dk og underskrive tinglysningen med dit MitID.
Når du har underskrevet online, skal du booke en tid til notaren, hvilket kan gøres her: domstol.dk/alle-retsinstanser/ (du finder din retskreds og klikker notarbooking).

Når du kommer ned til notaren på den bookede dag, skal du medbringe følgende:

  • Billede legitimation (pas eller kørekort)
  • Sagsnummer (dit fulde navn)

Notaren vil sikre sig, at du forstår omfanget af din fremtidsfuldmagt, og at du er indforstået med dette, inden du underskriver dokumentet. Det er derfor vigtigt, at fuldmagtsgiver er ved fuld bevidsthed og er ”klar i hovedet”, ellers er det notarens opgave at afvise anmodningen for at beskytte vedkommende.
(Er du fritaget for digital post, skal du møde op fysisk i Familieretshuset og underskrive)
Når ovenstående punkter er gennemført, skal du ikke foretage dig mere. Din fuldmagt ligger nu i registret for fremtidsfuldmagter.

Ikraftsættelse af en fremtidsfuldmagt

En oprettet fremtidsfuldmagt får først virkning, når den er sat i kraft. Den kan sættes i kraft, når fuldmagtsgiver som følge af sygdom, svækket mental funktion eller lignende ikke længere selv har evne til at varetage sine forhold inden for de områder, den omfatter.

Ikraftsættelse sker ofte på anmodning fra de pårørende og i samarbejde med en læge. Lægen udarbejder en blanket (kan ses her familieretshuset.dk/media/1269/laegeerklaering_fremtidsfuldmagt.pdf)
hvor der redegøres for vedkommendes tilstand. Anmodning om ikraftsættelse af fuldmagten, samt lægens udtalelse, indsendes til familieretshuset, og bliver behandlet hurtigt.
Familieretshuset vil nu gennemgå anmodningen, lægens udtalelse og i øvrigt se fuldmagten igennem.

Desværre er der risiko for at Familieretshuset afviser selve fremtidsfuldmagten, såfremt den ikke er udarbejdet korrekt. Hos Familiejura anbefaler vi på det kraftigste at få en professionel til at udarbejde den, så man er sikker på, at den virker, hvis/når den en dag skal bruges. Officielle tal fra Familieretshuset viser at hver tredje fuldmagt helt,- eller delvist blev afvist, ved ønsket ikraftsættelse (2022).

Hvad sker der, hvis jeg ikke har en fremtidsfuldmagt og kommer ”udenfor mine fulde fem”?

Hvis du ikke har lavet en fremtidsfuldmagt, og du en dag bliver erklæret “uden for dine fulde fem” af en læge, vil dine pårørende ikke være i stand til at træffe vigtige økonomiske og personlige beslutninger for dig. Du vil derimod komme under værgemål, som er en decideret umyndiggørelse af dig. Det er ikke dig selv,
der beslutter, hvem der skal være din værge, men derimod Familieretshuset. Ved et værgemål kan der kun være én værge, og det er ikke sikkert, at det er en person, du kender.

Såfremt dine pårørende anmoder om at overtage værgemålet over dig, er sagsbehandlingstid på op til 18 måneder. Det er ofte en ventetid der er meget ubelejlig, taget din situation i betragtning.

Ofte stillede spørgsmål

Har du flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.
Du kan f.eks. læse mere om børnetestamente eller testamente her.

En fremtidsfuldmagt sikrer, at du selv bestemmer, hvem der skal tage hånd om dig og din økonomi, hvis du en dag ikke selv er i stand til det.

Ved at få udarbejdet en fremtidsfuldmagt hos Familiejura, sikrer du, at den er gældende, den dag den skal træde i kræft. I 2022 blev 1 ud af 3 afvist grundet forkert udarbejdelse. Gennem os er du forsikret i tilfælde af uforudsete problematikker.

Nej, du behøver ikke at få lavet fremtidsfuldmagt. Men hvis du en dag ikke kan tage vare om dig selv, vil du, uden fuldmagten, blive tildelt en værge, som du ikke nødvendigvis kender. Det kan tage op til 18 måneders sagsbehandling for dine pårørende at overtage værgemålet.

Nej, en fuldmægtig eller værge vil kun kunne træffe relevante beslutninger for dig og din økonomi, og derfor ikke ændre i dit testamente.

Prisen pr. indleveret dokument hos notaren er 300 kroner. 
Ja, en fremtidsfuldmagt skal tinglyses. Hos Familiejura tilbyder vi at gøre det for dig.

Få gratis rådgivning hos Familiejura

Selvfølgelig, er du velkommen til at kontakte os. Vores åbningstider er fra kl. 9 til kl. 15. Vi står klar til at hjælpe dig med glæde.

Kontakt os gennem formularen til højre eller på kontakt@familiejura.dk og
+ 45 42 32 32 39

Send en besked

Personlig rådgivning

Hos Familiejura starter processen altid med en grundig personlig rådgivning. Det aftales om mødet skal afholdes:

  • Fysisk ved os eller hos jer (Evt. køselsgodtgørelse)
  • Online vha. link der fremsendes (med kamera og lyd)
  • Telefonisk

Mødet tager typisk 1-1,5 timer. Vi vil til møde drøfte jeres situation, samt jeres ønsker og bekymringer. Dernæst aftaler vi hvad der skal laves og en fast pris præsenteres.

OBS! Såfremt i godkender, frasiger i jer fortrydelsesretten da jeg påbegynder udarbejdelsen af jeres skræddersyet.

Modtag udkast

Jeg påbegynder umiddelbart efter vores møde, udarbjedelsen af jeres dokumenter.

I vil modtage jeres krypterede dokumenter indenfor senest 7 arbejdsdage, og i skal nu læse dem igennem og besvarer mailen eller ringe med eventuelle rettelser.

Det skal bemærkes at I har fri redigering af jeres dokumenter indtil I er tilfredse, forstår indholdet og skriftligt godkender dokumenterne, der er min garanti for glade kunder, og jeres garanti for at I har fået præcis hvad I ønsker.

Rettelser og Godkendelse

Såfremt der er rettelser, vili jeg sende et nyt udkast. Hos Familiejura går vi op i at i forstår jeres dokumenter, og at I er 100% indforstået med indholdet – derfor kan det indimellem være nødvendigt med en samtale mere og det er naturligvis uden beregning (indenfor al rimelighed naturligvis).

Når dokumenterne er som de skal være, skal I skriftligt meddelse mig at I godkender dokumenterne førend at dokumenterne kan gyldiggøres.

Gyldiggørelse

Afhængig af hvilket dokumenter der er udarbjedet, der være krav om registrering enten ved:

  • Elektronisk Tinglysning (Gælder Ægtepagter og Fremtidsfuldmagter)
  • Uderskrift for notaren (Gælder Testamente, Børnetestamente og Fremtidsfuldmagt)

Såfremt man ikke har efterlevet ovenstående krav, er dokumenterne ikke gyldige – det er derfor VIGTIG at fuldende processen.