kontakt@familiejura.dk    |   +45 42 32 32 39

Ophævelse af eksisterende ægtepagt

Tag stilling imens du er rask og har det godt, og skab de bedste forudsætninger for, at dine pårørende undgår unødvendige retslige og personlige konflikter i en allerede vanskelig tid.

Ophævelse af eksisterende ægtepagt​

Når man ikke ønsker at have en ægtepagt længere, skal den ophæves og det kræver samme fremgangsmåde som ved oprettelse.

Ægtepagten kan dermed til enhver tid ændres eller ophæves. Det kræver blot, at I sammen tinglyser en ny ægtepagt, der annullerer den eksisterende ægtepagt mellem jer.

Såfremt I ønsker at få almindeligt formuefællesskab, bliver den nye ægtepagts ordlyd temmelig kortfattet.
En sådan ægtepagt om ophævelse/annullering af særeje, kaldes en ”ophævelsesægtepagt”.
Den skal dog stadig underskrives af jer og tinglyses digitalt for at den eksisterende ægtepagt ophører med at have retsvirkning.

Hvordan opretter vi en ophævelsesægtepagt

Hvis Familiejura skal ophæve jeres ægtepagt, har vi brug for følgende:

  • Jeres fulde navne og cpr. numre
  • Kopi af ægtepagten
  • Jeres vielsesdato
  • Jeres adresse

Såfremt i ønsker at ændre på bestemmelserne i jeres ægtepagt, vil vi ligeledes bede om en kopi af den
eksisterende ægtepagt.

Kontakt os for en uforpligtende samtale

Få gratis rådgivning hos Familiejura

Selvfølgelig, er du velkommen til at kontakte os. Vores åbningstider er fra kl. 9 til kl. 15. Vi står klar til at hjælpe dig med glæde.

Personlig rådgivning

Hos Familiejura starter processen altid med en grundig personlig rådgivning. Det aftales om mødet skal afholdes:

  • Fysisk ved os eller hos jer (Evt. køselsgodtgørelse)
  • Online vha. link der fremsendes (med kamera og lyd)
  • Telefonisk

Mødet tager typisk 1-1,5 timer. Vi vil til møde drøfte jeres situation, samt jeres ønsker og bekymringer. Dernæst aftaler vi hvad der skal laves og en fast pris præsenteres.

OBS! Såfremt i godkender, frasiger i jer fortrydelsesretten da jeg påbegynder udarbejdelsen af jeres skræddersyet.

Modtag udkast

Jeg påbegynder umiddelbart efter vores møde, udarbjedelsen af jeres dokumenter.

I vil modtage jeres krypterede dokumenter indenfor senest 7 arbejdsdage, og i skal nu læse dem igennem og besvarer mailen eller ringe med eventuelle rettelser.

Det skal bemærkes at I har fri redigering af jeres dokumenter indtil I er tilfredse, forstår indholdet og skriftligt godkender dokumenterne, der er min garanti for glade kunder, og jeres garanti for at I har fået præcis hvad I ønsker.

Rettelser og Godkendelse

Såfremt der er rettelser, vili jeg sende et nyt udkast. Hos Familiejura går vi op i at i forstår jeres dokumenter, og at I er 100% indforstået med indholdet – derfor kan det indimellem være nødvendigt med en samtale mere og det er naturligvis uden beregning (indenfor al rimelighed naturligvis).

Når dokumenterne er som de skal være, skal I skriftligt meddelse mig at I godkender dokumenterne førend at dokumenterne kan gyldiggøres.

Gyldiggørelse

Afhængig af hvilket dokumenter der er udarbjedet, der være krav om registrering enten ved:

  • Elektronisk Tinglysning (Gælder Ægtepagter og Fremtidsfuldmagter)
  • Uderskrift for notaren (Gælder Testamente, Børnetestamente og Fremtidsfuldmagt)

Såfremt man ikke har efterlevet ovenstående krav, er dokumenterne ikke gyldige – det er derfor VIGTIG at fuldende processen.