kontakt@familiejura.dk    |   +45 42 32 32 39

Arveforskudskontrakt

Arveforskud kan blive relevant i mange situation. Eksempelvis bruges det, når arvelader efterlader sig flere børn, og et af dem har brug for økonomisk støtte før arveladers død. Hvis man ønsker at behandle sine børn ens i den endelige fordeling af arven, kan arveforskuddet anvendes til at undgå forskelsbehandling, når arven fordeles.

Arveforskudskontrakt

Arveforskud kan kun gives til eksisterende arvinger, da beløbet vil blive fratrukket arvingens endelige arv når arvelader dør. Derfor er det ikke muligt at give arveforskud til eksempelvis børnebørn, så længe ens egne børn lever, medmindre de er indskrevet som arvinger i et testamente.

Forskellen mellem arveforskud og en gave er nemlig, at arveforskuddet modregnes i den endelige arv, mens en gave ikke gør det. Arveforskud kan gives som kontanter eller andre værdigenstande som møbler, smykker, aktier, køretøjer og gældseftergivelse. Dog kan fast ejendom ikke gives som arveforskud.

Det er en god idé at lave en skriftlig aftale, når man opretter et arveforskud, da det fungerer som bevis for, at der er tale om et arveforskud og ikke en gave. På den måde er der dokumentation for aftalen, og dine arvinger undgår evt. uoverensstemmelser efter din død vedr. fordelingen af din arv. Man kan også tilføje i aftalen, at arveforskuddet skal være særeje for arvingen, hvilket betyder, at det ikke skal deles med arvingens nuværende eller fremtidige ægtefælle ved separation, skilsmisse eller evt. død.

Boafgift*:

Når man giver et arveforskud, skal der betales boafgift, da det er en forudbetaling af en del af arven.

Boafgiften afhænger af værdien af arveforskudet og relationen til arvingen. Arv til ægtefælle og velgørende organisationer er fritaget for boafgift.
Boafgiften er 15 % for børn, børnebørn, stedbørn, svigerbørn, plejebørn, og samlevende, der har boet sammen i mere end 2 år.

For øvrige arvinger såsom søskende, nevøer/niecer, bedsteforældre og mostre/fastre/onkler er boafgiften 36,25 %. Hvis der udarbejdes et dokument i forbindelse med arveforskuddet, skal det dateres og underskrives af både arvtager og arvelader. Der kræves ikke tinglysning, notering eller andre former for registrering.

Mange vælger også at benytte afgiftsfrie gaver som en del af arveforskuddet. Hvert år kan man give afgiftsfrie gavebeløb til børn, stedbørn, børnebørn, forældre, bedsteforældre, stedforældre og samlever.

Hvis man giver afgiftsfri gave til svigerbørn, er beløbet dog lavere. Overskrides beløbsgrænserne, skal der betales boafgift efter de angivne satser, nævnt ovenfor.

*Obs. Bundfradraget for boafgiften er 333.100 kroner (2024)

Få gratis rådgivning hos Familiejura

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os. Vores åbningstider er fra kl. 9 til kl. 15. Vi står klar til at hjælpe dig.

Personlig rådgivning

Hos Familiejura starter processen altid med en grundig personlig rådgivning. Det aftales om mødet skal afholdes:

  • Fysisk ved os eller hos jer (Evt. køselsgodtgørelse)
  • Online vha. link der fremsendes (med kamera og lyd)
  • Telefonisk

Mødet tager typisk 1-1,5 timer. Vi vil til møde drøfte jeres situation, samt jeres ønsker og bekymringer. Dernæst aftaler vi hvad der skal laves og en fast pris præsenteres.

OBS! Såfremt i godkender, frasiger i jer fortrydelsesretten da jeg påbegynder udarbejdelsen af jeres skræddersyet.

Modtag udkast

Jeg påbegynder umiddelbart efter vores møde, udarbjedelsen af jeres dokumenter.

I vil modtage jeres krypterede dokumenter indenfor senest 7 arbejdsdage, og i skal nu læse dem igennem og besvarer mailen eller ringe med eventuelle rettelser.

Det skal bemærkes at I har fri redigering af jeres dokumenter indtil I er tilfredse, forstår indholdet og skriftligt godkender dokumenterne, der er min garanti for glade kunder, og jeres garanti for at I har fået præcis hvad I ønsker.

Rettelser og Godkendelse

Såfremt der er rettelser, vili jeg sende et nyt udkast. Hos Familiejura går vi op i at i forstår jeres dokumenter, og at I er 100% indforstået med indholdet – derfor kan det indimellem være nødvendigt med en samtale mere og det er naturligvis uden beregning (indenfor al rimelighed naturligvis).

Når dokumenterne er som de skal være, skal I skriftligt meddelse mig at I godkender dokumenterne førend at dokumenterne kan gyldiggøres.

Gyldiggørelse

Afhængig af hvilket dokumenter der er udarbjedet, der være krav om registrering enten ved:

  • Elektronisk Tinglysning (Gælder Ægtepagter og Fremtidsfuldmagter)
  • Uderskrift for notaren (Gælder Testamente, Børnetestamente og Fremtidsfuldmagt)

Såfremt man ikke har efterlevet ovenstående krav, er dokumenterne ikke gyldige – det er derfor VIGTIG at fuldende processen.