kontakt@familiejura.dk    |   +45 42 32 32 39

Gavebrev

Et gavebrev dokumentationen for, at en person har givet en anden person en større gave.

Hvad er et gavebrev

Gavebrevet beskriver vilkårene, der er forbundet med modtagelse af gaven. I gavebrevet kan du eksempelvis bestemme, at gaven skal være særeje for modtageren, og derfor ikke skal deles med vedkommendes ægtefælle, hvis de skulle blive skilt på et senere tidspunkt. I gavebrevet aftales det også, hvem der skal stå for at anmelde gaven og betale den eventuelle gaveafgift til SKAT.

Et gavebrev er en fordel for både giver og modtager

Gavebrevet fungerer som dokumentation for, at det givne rent faktisk er en gave, og altså hverken er et lån eller et køb/salg af effekt.

Hvad indeholder et gavebrev

Gavebrev indeholder en række forskellige bestemmelse. Du kan her se, hvilke bestemmelser et gavebrev bør indeholde:

Her beskrives det, hvem der henholdsvis giver og modtager gaven

Her beskrives gaven nærmere, herunder gavens værdi

Her bestemmer gavegiveren, hvorvidt gaven skal være særeje for gavemodtageren, samt hvilken type særeje

Her angives det, hvordan gaven skal administreres, hvis gavemodtageren er umyndig (f.eks under 18 år)

Her angives det, hvorvidt der skal betales gaveafgift for gaven, og i så fald hvem der skal betale afgiften og evt. hvor meget.

Her underskrives gavebrevet af gavegiveren

Få gratis rådgivning hos Familiejura

Selvfølgelig, er du velkommen til at kontakte os. Vores åbningstider er fra kl. 9 til kl. 15. Vi står klar til at hjælpe dig med glæde.

Personlig rådgivning

Hos Familiejura starter processen altid med en grundig personlig rådgivning. Det aftales om mødet skal afholdes:

  • Fysisk ved os eller hos jer (Evt. køselsgodtgørelse)
  • Online vha. link der fremsendes (med kamera og lyd)
  • Telefonisk

Mødet tager typisk 1-1,5 timer. Vi vil til møde drøfte jeres situation, samt jeres ønsker og bekymringer. Dernæst aftaler vi hvad der skal laves og en fast pris præsenteres.

OBS! Såfremt i godkender, frasiger i jer fortrydelsesretten da jeg påbegynder udarbejdelsen af jeres skræddersyet.

Modtag udkast

Jeg påbegynder umiddelbart efter vores møde, udarbjedelsen af jeres dokumenter.

I vil modtage jeres krypterede dokumenter indenfor senest 7 arbejdsdage, og i skal nu læse dem igennem og besvarer mailen eller ringe med eventuelle rettelser.

Det skal bemærkes at I har fri redigering af jeres dokumenter indtil I er tilfredse, forstår indholdet og skriftligt godkender dokumenterne, der er min garanti for glade kunder, og jeres garanti for at I har fået præcis hvad I ønsker.

Rettelser og Godkendelse

Såfremt der er rettelser, vili jeg sende et nyt udkast. Hos Familiejura går vi op i at i forstår jeres dokumenter, og at I er 100% indforstået med indholdet – derfor kan det indimellem være nødvendigt med en samtale mere og det er naturligvis uden beregning (indenfor al rimelighed naturligvis).

Når dokumenterne er som de skal være, skal I skriftligt meddelse mig at I godkender dokumenterne førend at dokumenterne kan gyldiggøres.

Gyldiggørelse

Afhængig af hvilket dokumenter der er udarbjedet, der være krav om registrering enten ved:

  • Elektronisk Tinglysning (Gælder Ægtepagter og Fremtidsfuldmagter)
  • Uderskrift for notaren (Gælder Testamente, Børnetestamente og Fremtidsfuldmagt)

Såfremt man ikke har efterlevet ovenstående krav, er dokumenterne ikke gyldige – det er derfor VIGTIG at fuldende processen.