kontakt@familiejura.dk    |   +45 42 32 32 39

Børnetestamente

I et børnetestamente tager man som forælder stilling til overdragelse af forældremyndigheden over ens umyndige barn, hvis far og/eller mor mister livet. 

Hvad er et børnestestamente?

Mange tænker at det automatisk er nærmeste pårørende der overtager myndigheden over barnet, men det er Familieretshuset, der tager den endelige beslutning, og de kender ikke dine ønsker for overdragelse af forældremyndigheden, medmindre du skriver dem ned. Ligesom man kan udtrykke sine ønsker til værger i et børnetestamente, kan man også indskrive, hvis der er uønskede værger. Det kunne eksempelvis være en bror, man ikke ønsker at ens barn skal vokse op hos. Det er især vigtigt at uddybe begrundelsen for dine valg, da det kan have afgørende indflydelse på Familieretshusets beslutning.

Når du laver børnetestamentet som en del af et notar- eller vidnetestamente, har vi mulighed for at indskrive at en eventuel værge skal have råderet over en del af arven hver måned, til hjælp for afholdelse af barnets behov. Din værge vil i mange tilfælde være uforberedt på pludselig at få overdraget forældremyndigheden, og mange ønsker derfor at hjælpe værgen økonomisk det første stykke tid. Det kan være at værgen er nødsaget til at flytte i en større bolig, anskaffe sig en bil så barnet kan forblive i den vante institution eller måske har værgen behov for at tage orlov fra jobbet i et stykke tid, for at bearbejde situationen og til gavn for dit barn.

Ofte stillede spørgsmål

Har du flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

Nej, børnetestamentet bliver ikke sendt til værger/uønskede værger.
De vil få et offentligt tilskud. Derudover kan du give dem rådighed over en del af barnets arv, såfremt du laver et testamente.
Ja og nej, du behøver ikke gå til notaren med det. 
Nej det er en henstillingserklæring. Hvis det taler imod barnets tarv, så placere barnet ved din valgte værge, kan familieretshuset se bort fra ønsket. Vælg derfor gerne flere værger, da man ikke kender værgens fremtid.

Få gratis rådgivning hos Familiejura

Selvfølgelig, er du velkommen til at kontakte os. Vores åbningstider er fra kl. 9 til kl. 15. Vi står klar til at hjælpe dig med glæde.

Personlig rådgivning

Hos Familiejura starter processen altid med en grundig personlig rådgivning. Det aftales om mødet skal afholdes:

  • Fysisk ved os eller hos jer (Evt. køselsgodtgørelse)
  • Online vha. link der fremsendes (med kamera og lyd)
  • Telefonisk

Mødet tager typisk 1-1,5 timer. Vi vil til møde drøfte jeres situation, samt jeres ønsker og bekymringer. Dernæst aftaler vi hvad der skal laves og en fast pris præsenteres.

OBS! Såfremt i godkender, frasiger i jer fortrydelsesretten da jeg påbegynder udarbejdelsen af jeres skræddersyet.

Modtag udkast

Jeg påbegynder umiddelbart efter vores møde, udarbjedelsen af jeres dokumenter.

I vil modtage jeres krypterede dokumenter indenfor senest 7 arbejdsdage, og i skal nu læse dem igennem og besvarer mailen eller ringe med eventuelle rettelser.

Det skal bemærkes at I har fri redigering af jeres dokumenter indtil I er tilfredse, forstår indholdet og skriftligt godkender dokumenterne, der er min garanti for glade kunder, og jeres garanti for at I har fået præcis hvad I ønsker.

Rettelser og Godkendelse

Såfremt der er rettelser, vili jeg sende et nyt udkast. Hos Familiejura går vi op i at i forstår jeres dokumenter, og at I er 100% indforstået med indholdet – derfor kan det indimellem være nødvendigt med en samtale mere og det er naturligvis uden beregning (indenfor al rimelighed naturligvis).

Når dokumenterne er som de skal være, skal I skriftligt meddelse mig at I godkender dokumenterne førend at dokumenterne kan gyldiggøres.

Gyldiggørelse

Afhængig af hvilket dokumenter der er udarbjedet, der være krav om registrering enten ved:

  • Elektronisk Tinglysning (Gælder Ægtepagter og Fremtidsfuldmagter)
  • Uderskrift for notaren (Gælder Testamente, Børnetestamente og Fremtidsfuldmagt)

Såfremt man ikke har efterlevet ovenstående krav, er dokumenterne ikke gyldige – det er derfor VIGTIG at fuldende processen.