kontakt@familiejura.dk    |   +45 42 32 32 39

Indbotestamente

I et indbotestamente tager du stilling til fordelingen af dit sædvanlige indbo*, ved din død. Det kunne være elektronik, smykke, møbler, skulpturer eller andre personlige genstande med affektionsværdi.

Hvad er et indbotestamente

I et indbotestamente tager du stilling til fordelingen af dit sædvanlige indbo*, ved din død. Det kunne være elektronik, smykke, møbler, skulpturer eller andre personlige genstande med affektionsværdi.

Det skal dog bemærkes, at et indbotestamente ikke regulerer fordelingen af den samlede arv efter dig blandt dine arvinger. Det omfatter ikke bestemmelser om, hvordan forskellige arvinger skal modtage forskellige andele af arven, oprettelse af særeje eller tildeling af legater til specifikke personer. Hvis du ønsker at fastlægge sådanne forhold, kræves oprettelse af et notar- eller vidnetestamente.

 

*Sædvanlig indbo er genstande uden den store handelsværdi.

Et indbotestamente skal som minimum indeholde følgende informationer:

Få gratis rådgivning hos Familiejura

Selvfølgelig, er du velkommen til at kontakte os. Vores åbningstider er fra kl. 9 til kl. 15. Vi står klar til at hjælpe dig med glæde.

Personlig rådgivning

Hos Familiejura starter processen altid med en grundig personlig rådgivning. Det aftales om mødet skal afholdes:

  • Fysisk ved os eller hos jer (Evt. køselsgodtgørelse)
  • Online vha. link der fremsendes (med kamera og lyd)
  • Telefonisk

Mødet tager typisk 1-1,5 timer. Vi vil til møde drøfte jeres situation, samt jeres ønsker og bekymringer. Dernæst aftaler vi hvad der skal laves og en fast pris præsenteres.

OBS! Såfremt i godkender, frasiger i jer fortrydelsesretten da jeg påbegynder udarbejdelsen af jeres skræddersyet.

Modtag udkast

Jeg påbegynder umiddelbart efter vores møde, udarbjedelsen af jeres dokumenter.

I vil modtage jeres krypterede dokumenter indenfor senest 7 arbejdsdage, og i skal nu læse dem igennem og besvarer mailen eller ringe med eventuelle rettelser.

Det skal bemærkes at I har fri redigering af jeres dokumenter indtil I er tilfredse, forstår indholdet og skriftligt godkender dokumenterne, der er min garanti for glade kunder, og jeres garanti for at I har fået præcis hvad I ønsker.

Rettelser og Godkendelse

Såfremt der er rettelser, vili jeg sende et nyt udkast. Hos Familiejura går vi op i at i forstår jeres dokumenter, og at I er 100% indforstået med indholdet – derfor kan det indimellem være nødvendigt med en samtale mere og det er naturligvis uden beregning (indenfor al rimelighed naturligvis).

Når dokumenterne er som de skal være, skal I skriftligt meddelse mig at I godkender dokumenterne førend at dokumenterne kan gyldiggøres.

Gyldiggørelse

Afhængig af hvilket dokumenter der er udarbjedet, der være krav om registrering enten ved:

  • Elektronisk Tinglysning (Gælder Ægtepagter og Fremtidsfuldmagter)
  • Uderskrift for notaren (Gælder Testamente, Børnetestamente og Fremtidsfuldmagt)

Såfremt man ikke har efterlevet ovenstående krav, er dokumenterne ikke gyldige – det er derfor VIGTIG at fuldende processen.