kontakt@familiejura.dk    |   +45 42 32 32 39

Ægtepagt - om deling af pension

De fleste har en pensionsopsparing, men mellem ægtefæller kan der være stor forskel på størrelsen af pensionsopsparingens størrelse. Det kan være på grund af barsel eller hvis den ene part er selvstændig. Som udgangspunkt bliver pensionsopsparinger ikke delt ved skilsmisse eller separation, men det kan I ændre på med en ægtepagt om deling af pension.

Hvad er en ægtepagt om pensionsordninger?

En ægtepagt er en aftale imellem ægtefæller, der omhandler om fordeling af værdier, i tilfælde af skilsmisse og død. Mens ægtepagter normalt oprettes for at etablere særeje, kan en ægtepagt om pensionsordninger sikre, at pensioner, der normalt ikke deles, bliver delt ligeligt mellem ægtefællerne.

Hvornår skal pensionsordninger deles?

Hvis der ikke indgås en ægtepagt, skal pensioner som udgangspunkt ikke deles ved separation eller skilsmisse, uanset ægteskabets længde. Det betyder altså, at I hver især beholder jeres egne pensionsopsparinger. Dette gælder dog kun for såkaldte ”rimelige” pensionsordninger og hvis en pensionsordning ikke er “rimelig”, skal den deles.

En “rimelig” pensionsordning forstås som en pension, hvor størrelsen er tilsvarende, hvad andre personer med samme uddannelse, job og løn indbetaler. En arbejdsmarkedspension vil oftest være rimelig, og vil derfor ikke skulle deles. Det er Skifteretten, der fra sag til sag vurderer, om en pension er rimelig eller ej. En
pension bliver som regel først ”urimelig” i det tilfælde, hvor den kan betegnes som en ekstra opsparing. Det kræves desuden at ægteskabet har varet i mere end 5 år, før det overhovedet vil komme på tale.

Hvorfor lave en ægtepagt om deling af pensionsordninger?

Der kan være mange grunde til hvorfor man ønsker at dele pensioner ved samlivets ophør. Men den hyppigste årsag er, at man foretrækker at den samlede formue deles ligeligt mellem ægtefællerne i tilfældet af eventuel separation eller skilsmisse – og at pensionsordningerne derfor også skal deles.

Hvilke pensioner kan deles?

Det er ikke alle pensionsordninger, man kan inkludere i en ægtepagt om pensionsordninger.

Kapital- og ratepensioner kan godt deles ved ægtepagt.

En kapitalpension er en pension, der bliver udbetalt en gang som en samlet sum penge, når du når pensionsalderen, såsom 600.000 kr. når du fylder 65 år.

En ratepension er en pension, du får udbetalt i løbende rater, men i en begrænset periode, såsom 35.000 kr. om måneden i 15 år.

Rentepensioner kan IKKE deles med en ægtepagt om pensionsordninger.

En rentepension er en pension, du får udbetalt i løbende rater resten af livet, såsom tjenestemandspensioner og livrenter.

Man kan dog i forbindelse med bodeling ved skilsmisse eller separation aftale deling af pensionen. Det kræver dog enighed mellem ægtefællerne, og at pensionsselskabets regler giver mulighed herfor.

Hvilke pensionsordninger skal være omfattet?

Alt efter jeres behov kan I vælge, hvilke pensionsordninger ægtepagten skal omfatte. l kan vælge mellem følgende tre muligheder:

Samtlige kapital- og ratepensioner er omfattet

Ægtefællernes kapital- og ratepensioner er omfattet af ægtepagten. Dermed bliver alle pensionerne fælleseje, der skal deles i tilfælde af separation eller skilsmisse. Denne løsning vil være en fordel, hvis I begge kun har kapital og/eller ratepensioner, da alt vil blive delt lige.

Eksempel:
Hanne har en kapitalpension på 600.000 kr., mens Morten har en ratepension på 400.000 kr. Den samlede sum er altså på 1.000.000 kr. De opretter ægtepagt om pensioner, hvorefter de i tilfælde af separation eller skilsmisse skal dele og hver modtage 500.000 kr.

Overskudsdeling af alle pensionsordninger

Alle pensionsordninger bliver lagt sammen uanset type, hvilket også betyder livrentepensioner indgår. Livrentepensioner kan som nævnt ikke deles ved at oprette en ægtepagt, men med denne løsning indgår livrentepensioner i beregningen af ægtefællernes samlede pensionsformue. Det betyder, at ægtefællerne
ender med en ligedeling af pensionsordningerne, hvis de bliver skilt.

Eksempel:
Morten har en livrentepension på 300.000 kr., mens Hanne har en kapitalpension på 500.000 kr. De opretter ægtepagt om pension med overskudsdeling, som betyder, at de har en samlet pensionsformue på 800.000
kr., der skal deles i tilfælde af separation eller skilsmisse. Morten vil herefter skulle modtage 100.000 kr. fra Hanne, så de begge ender med pensioner for 400.000 kr.

Specifikke pensionsordninger

Kun specifikke kapital- og ratepensioner, der angives i ægtepagten, er omfattet af ægtepagten. Det er altså kun de oplistede kapital- og ratepensioner, der skal deles i tilfælde af separation eller skilsmisse. Denne type ægtepagt om pensionsordninger vil være en fordel for jer, hvis den ene ægtefælle har en kapital- eller
ratepension, og I kun ønsker at dele denne konkrete pensionsordning.

Eksempel:
Hanne har en livrentepension på 400.000 kr., mens Morten både har en ratepension på 300.000 kr. og en kapitalpension på 400.000 kr. De opretter en ægtepagt om pension for Morten kapitalpension, hvorefter de i tilfælde af separation og skilsmisse vil skulle dele den, så de hver modtager 200.000 kr. De beholder altså hver især deres øvrige pensioner.

Ofte stillede spørgsmål

Har du flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.
Du kan også læse mere om ægtepagt med fuldstændigt særeje
eller med kombinationssæreje.

Så vil en ægtepagt med kombinationssæreje typisk være den relevante type
Så vil en ægtepagt med fuldstændig særeje typisk være den relevante type

Få gratis rådgivning hos Familiejura

Selvfølgelig, er du velkommen til at kontakte os. Vores åbningstider er fra kl. 9 til kl. 15. Vi står klar til at hjælpe dig med glæde.

Personlig rådgivning

Hos Familiejura starter processen altid med en grundig personlig rådgivning. Det aftales om mødet skal afholdes:

  • Fysisk ved os eller hos jer (Evt. køselsgodtgørelse)
  • Online vha. link der fremsendes (med kamera og lyd)
  • Telefonisk

Mødet tager typisk 1-1,5 timer. Vi vil til møde drøfte jeres situation, samt jeres ønsker og bekymringer. Dernæst aftaler vi hvad der skal laves og en fast pris præsenteres.

OBS! Såfremt i godkender, frasiger i jer fortrydelsesretten da jeg påbegynder udarbejdelsen af jeres skræddersyet.

Modtag udkast

Jeg påbegynder umiddelbart efter vores møde, udarbjedelsen af jeres dokumenter.

I vil modtage jeres krypterede dokumenter indenfor senest 7 arbejdsdage, og i skal nu læse dem igennem og besvarer mailen eller ringe med eventuelle rettelser.

Det skal bemærkes at I har fri redigering af jeres dokumenter indtil I er tilfredse, forstår indholdet og skriftligt godkender dokumenterne, der er min garanti for glade kunder, og jeres garanti for at I har fået præcis hvad I ønsker.

Rettelser og Godkendelse

Såfremt der er rettelser, vili jeg sende et nyt udkast. Hos Familiejura går vi op i at i forstår jeres dokumenter, og at I er 100% indforstået med indholdet – derfor kan det indimellem være nødvendigt med en samtale mere og det er naturligvis uden beregning (indenfor al rimelighed naturligvis).

Når dokumenterne er som de skal være, skal I skriftligt meddelse mig at I godkender dokumenterne førend at dokumenterne kan gyldiggøres.

Gyldiggørelse

Afhængig af hvilket dokumenter der er udarbjedet, der være krav om registrering enten ved:

  • Elektronisk Tinglysning (Gælder Ægtepagter og Fremtidsfuldmagter)
  • Uderskrift for notaren (Gælder Testamente, Børnetestamente og Fremtidsfuldmagt)

Såfremt man ikke har efterlevet ovenstående krav, er dokumenterne ikke gyldige – det er derfor VIGTIG at fuldende processen.