kontakt@familiejura.dk    |   +45 42 32 32 39

Forhåndssamtykke til uskiftet bo

At sidde i uskiftet bo betyder, at den efterladte ægtefælle får råderet over den afdøde ægtefælles formue. Ved uskiftet bo skal arven efter den afdøde ægtefælle derfor ikke fordeles mellem børnene, før den længstlevende ægtefælle går bort.

Hvad er forhåndssamtykke til uskiftet bo?

Et forhåndssamtykke til uskiftet bo er et dokument, hvori ægtefæller og særbørn (børn fra tidligere forhold) forhåndsgodkender, ved underskrift, at den længstlevende ægtefælle har ret til at sidde i uskiftet bo efter førsteafdøde. Dette gælder ikke for eventuelle fællesbørn, da deres samtykke ikke er påkrævet.

Hensigten med forhåndssamtykket er at give ægtefællerne mulighed for at forklare deres intentioner og ønsker til deres særbørn på forhånd. På dette tidspunkt er der typisk større forståelse for forældrenes ønske, hvilket øger sandsynligheden for, at særbørnene vil underskrive forhåndssamtykket.

Betingelser for at sidde i uskiftet bo:

For at den længstlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo, skal følgende betingelser være opfyldt:

1 ud af 5

danske arvesager, ender i konflikt og arvestridigheder

Gyldiggørelse af forhåndssamtykket:

For at forhåndssamtykket bliver gyldigt, skal det være underskrevet af alle tre parter: forælder, forælderens ægtefælle og særbarnet. Det anbefales også, at to uvildige vitterlighedsvidner underskriver samtykket for at sikre klarhed og troværdighed. Forhåndssamtykket behøver ikke tinglyses eller noteres, men det anbefales, at alle parter opbevarer en kopi af dokumentet.

Familiejura anbefaler at få udarbejdet et testamente i forbindelse med forhåndssamtykke til uskiftet bo, så det besluttes hvordan arven skal fordele sig når I begge er gået bort.

Få gratis rådgivning hos Familiejura

Selvfølgelig, er du velkommen til at kontakte os. Vores åbningstider er fra kl. 9 til kl. 15. Vi står klar til at hjælpe dig med glæde.

Personlig rådgivning

Hos Familiejura starter processen altid med en grundig personlig rådgivning. Det aftales om mødet skal afholdes:

  • Fysisk ved os eller hos jer (Evt. køselsgodtgørelse)
  • Online vha. link der fremsendes (med kamera og lyd)
  • Telefonisk

Mødet tager typisk 1-1,5 timer. Vi vil til møde drøfte jeres situation, samt jeres ønsker og bekymringer. Dernæst aftaler vi hvad der skal laves og en fast pris præsenteres.

OBS! Såfremt i godkender, frasiger i jer fortrydelsesretten da jeg påbegynder udarbejdelsen af jeres skræddersyet.

Modtag udkast

Jeg påbegynder umiddelbart efter vores møde, udarbjedelsen af jeres dokumenter.

I vil modtage jeres krypterede dokumenter indenfor senest 7 arbejdsdage, og i skal nu læse dem igennem og besvarer mailen eller ringe med eventuelle rettelser.

Det skal bemærkes at I har fri redigering af jeres dokumenter indtil I er tilfredse, forstår indholdet og skriftligt godkender dokumenterne, der er min garanti for glade kunder, og jeres garanti for at I har fået præcis hvad I ønsker.

Rettelser og Godkendelse

Såfremt der er rettelser, vili jeg sende et nyt udkast. Hos Familiejura går vi op i at i forstår jeres dokumenter, og at I er 100% indforstået med indholdet – derfor kan det indimellem være nødvendigt med en samtale mere og det er naturligvis uden beregning (indenfor al rimelighed naturligvis).

Når dokumenterne er som de skal være, skal I skriftligt meddelse mig at I godkender dokumenterne førend at dokumenterne kan gyldiggøres.

Gyldiggørelse

Afhængig af hvilket dokumenter der er udarbjedet, der være krav om registrering enten ved:

  • Elektronisk Tinglysning (Gælder Ægtepagter og Fremtidsfuldmagter)
  • Uderskrift for notaren (Gælder Testamente, Børnetestamente og Fremtidsfuldmagt)

Såfremt man ikke har efterlevet ovenstående krav, er dokumenterne ikke gyldige – det er derfor VIGTIG at fuldende processen.