kontakt@familiejura.dk    |   +45 42 32 32 39

Arveafkald

I visse situationer kan det give mening at en arving giver afkald på arv efter dig. Dette kan gøres med en arveafkaldskontrakt.

Grunde til at give arveafkald

I visse situationer kan det give mening at en arving giver afkald på arv efter dig. Dette kan gøres med en arveafkaldskontrakt.
Der kan være forskellige grunde til at man vil give arveafkald, men meget ofte er det en af følgende årsager:

Velhavende arving

Arvingen er selv velhavende og det besluttes at give arveafkald til fordel for øvrige arvinger.

Forgældet arving

Hvis arvingen er forgældet, vil eventuelle kreditorer kunne gøre krav på at få andel i arven og det er ikke sikkert at det var hensigten. Hvis arvingen giver arveafkald, til fordel for øvrige arvinger kan man undgå dette.
Det er vigtigt at understrege at arveafkaldet i denne situation, skal gives, mens arvelader stadig er i live, da kreditorerne ellers kan tilsidesætte arveafkaldet.

 

Arveafkald mod vederlag

Det kan i nogle situationer give mening at aftale et arveafkald imod vederlag. I dag er det ikke ualmindeligt at en familie består af dine, mine og vores børn. Det er ikke sjældent at familiemedlemmer mister kontakten eller måske har den aldrig været der. Et særbarn der ikke har kontakt til forælderen, kan give arveafkald men imod et aftalt vederlag. På den måde er særbarnet ikke længere berettiget til tvangsarven og arvelader har dermed større handlefrihed i sit testamente.

Personligt eller blankt arveafkald

Når der laves et arveafkald, skal det defineres hvorvidt der er tale om et personligt eller blankt arveafkald.
Et personligt arveafkald er et arveafkald som kun er gældende for arveafkaldsgiver selv. Den type bruges oftest, hvis en arvtager er, enten forgældet eller velhavende, fordi arvtager kun giver afkald på arven til sig selv og ikke også sine børn. Der springes dermed et led over i arverækkefølgen.
Et blankt arveafkald betyder at man giver afkald på arven både på vegne af sig selv, men også sine livsarvingers. Denne type arveafkald anvendes oftest når det er en livsarving (f.eks. et barn) der giver afkald på arv, grundet ikkeeksisterende kontakt til biologisk forælder (arvelader).

Hvordan og hvornår er et arveafkald bindende

Et arveafkald er bindende og kan ikke tilbagekaldes af arvingen på et senere tidspunkt.

Et arveafkald kan afgives både før og efter arveladerens død. Hvis arveafkaldet gives FØR arveladerens død, betegnes det som afkald på forventet arv, mens arveafkald afgivet EFTER arveladerens død kaldes afkald på falden arv.

Få gratis rådgivning hos Familiejura

Selvfølgelig, er du velkommen til at kontakte os. Vores åbningstider er fra kl. 9 til kl. 15. Vi står klar til at hjælpe dig med glæde.

Personlig rådgivning

Hos Familiejura starter processen altid med en grundig personlig rådgivning. Det aftales om mødet skal afholdes:

  • Fysisk ved os eller hos jer (Evt. køselsgodtgørelse)
  • Online vha. link der fremsendes (med kamera og lyd)
  • Telefonisk

Mødet tager typisk 1-1,5 timer. Vi vil til møde drøfte jeres situation, samt jeres ønsker og bekymringer. Dernæst aftaler vi hvad der skal laves og en fast pris præsenteres.

OBS! Såfremt i godkender, frasiger i jer fortrydelsesretten da jeg påbegynder udarbejdelsen af jeres skræddersyet.

Modtag udkast

Jeg påbegynder umiddelbart efter vores møde, udarbjedelsen af jeres dokumenter.

I vil modtage jeres krypterede dokumenter indenfor senest 7 arbejdsdage, og i skal nu læse dem igennem og besvarer mailen eller ringe med eventuelle rettelser.

Det skal bemærkes at I har fri redigering af jeres dokumenter indtil I er tilfredse, forstår indholdet og skriftligt godkender dokumenterne, der er min garanti for glade kunder, og jeres garanti for at I har fået præcis hvad I ønsker.

Rettelser og Godkendelse

Såfremt der er rettelser, vili jeg sende et nyt udkast. Hos Familiejura går vi op i at i forstår jeres dokumenter, og at I er 100% indforstået med indholdet – derfor kan det indimellem være nødvendigt med en samtale mere og det er naturligvis uden beregning (indenfor al rimelighed naturligvis).

Når dokumenterne er som de skal være, skal I skriftligt meddelse mig at I godkender dokumenterne førend at dokumenterne kan gyldiggøres.

Gyldiggørelse

Afhængig af hvilket dokumenter der er udarbjedet, der være krav om registrering enten ved:

  • Elektronisk Tinglysning (Gælder Ægtepagter og Fremtidsfuldmagter)
  • Uderskrift for notaren (Gælder Testamente, Børnetestamente og Fremtidsfuldmagt)

Såfremt man ikke har efterlevet ovenstående krav, er dokumenterne ikke gyldige – det er derfor VIGTIG at fuldende processen.