kontakt@familiejura.dk    |   +45 42 32 32 39

Testamente - få 1:1 rådgivning

Tag stilling og skriv dit testamente imens du er rask og har det godt, og skab de bedste forudsætninger for, at dine pårørende undgår unødvendige retslige og personlige konflikter i en allerede vanskelig tid.

Hvad er et testamente?

Et testamente er et juridisk dokument, hvori du kan redegøre for, hvem din arv skal tilfalde, den dag du går bort. Måske tænker du at det giver sig selv, men der vil med meget stor sandsynlighed være scenarier, som du ikke har tænkt på og derfor tilbyder Familiejura gratis rådgivning, så du får taget det rigtige valg for dig selv, og din familie.

1 ud af 5

danske arvesager, ender i konflikt og arvestridigheder

Hvorfor er det vigtigt at tage stilling?

Du kan ved at udarbejde et testamente, forebygge at din familie ender i den situation. Familiejura vil præsentere dine muligheder, samt belyse scenarier som du måske ikke har tænkt over selv og gerne vil undgå. At få nedfældet dine ønsker på papir giver ofte en ro, som du ikke havde forestillet sig.

Overvejelser du bør gøre dig:

Afhængig af hvem du ønsker der skal arve dig, skal der betale en boafgift når arven realiseres

Hvordan udarbejdes et testamente?

Der er specifikke formkrav til udformningen, og man skal forholde sig til den gældende lovgivning, når man nedfælder sine ønsker. Såfremt disse formkrav ikke overholdes, kan man risikere at testamentet erklæres ugyldigt eller måske endnu værre, at arven fordeler sig anderledes, end du havde ønsket.

Hos Familiejura lægger vi en stor ære i at klæde dig på til at træffe de rigtige beslutninger, og vi tilbyder derfor gratis rådgivning og kan efterfølgende udarbejde det juridisk korrekt, såfremt du måtte ønske det.

Hvis jeg havde vidst hvilken ro, det gav at få styr på det, havde jeg gjort det noget før

Hvordan bliver mit testamente gyldigt?

Der findes to muligheder for gyldiggørrelse

Vidnetestamente

Før i tiden var det populært at udarbejde det i hånden og lade det ligge i skuffen derhjemme. Det kan man stadig, men udover ovennævnte formkrav til det juridiske indhold, er der også et krav til at der skal være minimum 2 myndige og uvildige vidner.

Disse vidner skal være tilstede når du underskriver, ligesom de selv skal underskrive dokumentet. Familiejura anbefaler som udgangspunkt ikke at lave denne type, medmindre det er absolut nødvendigt. Der kan nemmere opstå uenighed omkring dokumentets gyldighed, og det kan med tiden forsvinde eller blive ødelagt.

Anbefales

Notartestamente

Familiejura anbefaler altid at få udarbejdet et notartestamente.
Når dokumentet er udarbejdet, skal man underskrive det foran notaren.

Notaren vil sikre sig, at du forstår, hvad du har ønsket, og at du er indforstået med dine valg, samt at du er klar i hovedet til at forstå betydningen af dette (du ikke er dement eksempelvis). Notaren stempler efterfølgende testamentet, og det vil derefter registreres i ”Centralregisteret” og dermed automatisk blive behandlet af skifteretten, når du en dag går bort.

Ofte stillede spørgsmål

Har du flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.
Du kan fx læse mere om børnetestamente eller testamente med 30%-løsning.

Fritaget for boafgift:

 • Ægtefælle
 • Foreninger

Velgørende organisationer. – Se listen:
https://info.skat.dk/data.aspx?oid=2061734

Boafgift på 15 %:

 • Børn,
 • Børnebørn,
 • Stedbørn,
 • Svigerbørn,
 • Plejebørn, der har haft bopæl hos afdøde i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt inden plejebarnet er fyldt 15 år
 • Samlevende der har levet i et ægteskabslignende forhold, og som har boet sammen på samme folkeregisteradresse i mere end 2 år (på dødstidspunktet) og/eller har fællesbørn eller fællesbarn på vej, på tidspunktet for dødsfaldet.

Bo- og tillægsafgift på 36,25 %

 • Søskende
 • Nevøer/niecer
 • Bedsteforældre
 • Mostre/Fastre/Onkler
 • Alle andre

I Danmark er der tvangsarv til livsarvinger, men også friarv som du selv kan disponere over i et testamente. Hvis du efterlader dig livsarvinger (børn og ægtefælle), skal de arve tvangsarven efter dig. Tvangsarven er på 25 % af din formue.

Har du kun børn, skal de dele de 25 % uanset hvor mange børn du har.

Har du kun ægtefælle, skal denne arve 25 %

Har du både ægtefælle og børn, skal ægtefællen arve 12,5 % og dine børn skal så dele 12,5 %.

De resterende 75 % kaldes friarv og dem kan du fordele som du ønsker, såfremt du opretter et testamente.

I nogle tilfælde ja. Det er ikke altid størrelsen på arven der er vigtig, men mere om dine ønsker bliver opfyldt vha. arveloven. 

Nej en fuldmægtig eller værge kan ikke oprette eller lave ændringer i dit testamente. 

Det koster 300 kroner pr. Indleveret dokument i notargebyr. Du kan betale med kort, når du kommer derned. 
Nej et testamente skal ikke tinglyses
Såfremt du var til notaren med dit testamente, kan du kontakte retten og bede om en kopi. 
 

Alle myndige personer over 18 år kan lave et testamente. 

Det svinger lidt afhængig af hvor opfattende det er eller ikke er. Men de fleste betaler 3.995 kroner for et testamente hos Familiejura. 
 

En kodicil er en tilføjelse/rettelse af et eksisterende testamente. 

Først den dag du dør, vil eksempelvis dine børn få besked fra skifteretten om, at du inden din død, havde tegnet testamente. 
 

Ja, der er ikke krav til at dit testamente skal udarbejdes af en professionel. Omvendt kan du risikere at det bortfalder, såfremt du ikke har forholdt dig til gældende lovgivning. Jeg anbefaler det ikke. 

Dine børn er dine tvangsarvinger. Tvangsarven er 25% som dine børn skal dele. Du kan bede vedkommende om at give arveafkald eller du kan halvere tvangsarven, hvis du er gift eller er samlevende og udarbejder et testamente (visee betingelser) 

Få gratis rådgivning hos Familiejura

Selvfølgelig, er du velkommen til at kontakte os. Vores åbningstider er fra kl. 9 til kl. 15. Vi står klar til at hjælpe dig med glæde.

Kontakt os gennem formularen til højre eller på kontakt@familiejura.dk og 
+ 45 42 32 32 39

Send en besked

Personlig rådgivning

Hos Familiejura starter processen altid med en grundig personlig rådgivning. Det aftales om mødet skal afholdes:

 • Fysisk ved os eller hos jer (Evt. køselsgodtgørelse)
 • Online vha. link der fremsendes (med kamera og lyd)
 • Telefonisk

Mødet tager typisk 1-1,5 timer. Vi vil til møde drøfte jeres situation, samt jeres ønsker og bekymringer. Dernæst aftaler vi hvad der skal laves og en fast pris præsenteres.

OBS! Såfremt i godkender, frasiger i jer fortrydelsesretten da jeg påbegynder udarbejdelsen af jeres skræddersyet.

Modtag udkast

Jeg påbegynder umiddelbart efter vores møde, udarbjedelsen af jeres dokumenter.

I vil modtage jeres krypterede dokumenter indenfor senest 7 arbejdsdage, og i skal nu læse dem igennem og besvarer mailen eller ringe med eventuelle rettelser.

Det skal bemærkes at I har fri redigering af jeres dokumenter indtil I er tilfredse, forstår indholdet og skriftligt godkender dokumenterne, der er min garanti for glade kunder, og jeres garanti for at I har fået præcis hvad I ønsker.

Rettelser og Godkendelse

Såfremt der er rettelser, vili jeg sende et nyt udkast. Hos Familiejura går vi op i at i forstår jeres dokumenter, og at I er 100% indforstået med indholdet – derfor kan det indimellem være nødvendigt med en samtale mere og det er naturligvis uden beregning (indenfor al rimelighed naturligvis).

Når dokumenterne er som de skal være, skal I skriftligt meddelse mig at I godkender dokumenterne førend at dokumenterne kan gyldiggøres.

Gyldiggørelse

Afhængig af hvilket dokumenter der er udarbjedet, der være krav om registrering enten ved:

 • Elektronisk Tinglysning (Gælder Ægtepagter og Fremtidsfuldmagter)
 • Uderskrift for notaren (Gælder Testamente, Børnetestamente og Fremtidsfuldmagt)

Såfremt man ikke har efterlevet ovenstående krav, er dokumenterne ikke gyldige – det er derfor VIGTIG at fuldende processen.