kontakt@familiejura.dk    |   +45 42 32 32 39

Aktivering af fremtidsfuldmagt

Hvis der i fremtiden opstår behov for aktivering af fremtidsfuldmagten, på grund af sygdom eller svækkelse, skal den juridisk set træde i kraft.

Hvordan sikrer jeg aktivering af en fremtidsfuldmagt?

For at få fuldmagten sat i kraft, skal der indsendes en anmodning til Familieretshuset. Denne anmodning kan indsendes af dig selv eller af fremtidsfuldmægtigen/fremtidsfuldmægtigene i fællesskab. Anmodningen skal ledsages af en specifik lægeerklæring, der beskriver din aktuelle helbredstilstand.

Formularer til både lægeerklæringen og anmodningen om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten findes på Familieretshusets hjemmeside.

Det koster 1.010 kr. at indsende anmodningen om at få aktiveret fremtidsfuldmagten.

Læs mere om proceduren for ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten på www.familieretshuset.dk.

1 ud af 3

fremtidsfuldmagter bliver ved aktivering delvist eller helt afvist af familieretshuset

Vigtigt med en korrekt udformet fremtidsfuldmagt

Familieretshuset foretager aktiveringen af fremtidsfuldmagten, hvis de vurderer, at du ikke længere er i stand til at varetage dine interesser inden for de områder, som fuldmagten omfatter. Denne beslutning tager de efter grundig gennemgang af anmodningen og lægeerklæringen.

Det er også først ved gennemgang af anmodning og lægeerklæring, at selve fremtidsfuldmagten bliver gennemlæst, og det er desværre her i processen, at mange fremtidsfuldmagter bliver afvist, da de er formuleret ukorrekt eller upræcist.

Når fremtidsfuldmagten er aktiviteret

Såfremt din Fremtidsfuldmagt bliver godkendt, aktiveres den i det offentlige register (tingbogen) og dine fuldmægtige får nu de beføjelser, der er specificeret i fuldmagten.

Det betyder, at fuldmægtigen kan træffe beslutninger på dine vegne inden for de områder, fuldmagten dækker, hvilket kan omfatte økonomiske, personlige og sundhedsmæssige anliggender. Da fuldmagten er tinglyst vil den være offentlig tilgængelig, hvilket sikre at du selv, dine fuldmægtige og tredjemand (eksempelvis banken) kan se fremtidsfuldmagten.

Få udarbejdet en korrekt fuldmagt med juridisk rådgivning hos Familiejura, så du er sikret aktivering af din fremtidsfuldmagt.

Få gratis rådgivning hos Familiejura

Selvfølgelig, er du velkommen til at kontakte os. Vores åbningstider er fra kl. 9 til kl. 15. Vi står klar til at hjælpe dig med glæde.

Kontakt os gennem formularen til højre eller på kontakt@familiejura.dk og + 45 42 32 32 39

Send en besked

Personlig rådgivning

Hos Familiejura starter processen altid med en grundig personlig rådgivning. Det aftales om mødet skal afholdes:

  • Fysisk ved os eller hos jer (Evt. køselsgodtgørelse)
  • Online vha. link der fremsendes (med kamera og lyd)
  • Telefonisk

Mødet tager typisk 1-1,5 timer. Vi vil til møde drøfte jeres situation, samt jeres ønsker og bekymringer. Dernæst aftaler vi hvad der skal laves og en fast pris præsenteres.

OBS! Såfremt i godkender, frasiger i jer fortrydelsesretten da jeg påbegynder udarbejdelsen af jeres skræddersyet.

Modtag udkast

Jeg påbegynder umiddelbart efter vores møde, udarbjedelsen af jeres dokumenter.

I vil modtage jeres krypterede dokumenter indenfor senest 7 arbejdsdage, og i skal nu læse dem igennem og besvarer mailen eller ringe med eventuelle rettelser.

Det skal bemærkes at I har fri redigering af jeres dokumenter indtil I er tilfredse, forstår indholdet og skriftligt godkender dokumenterne, der er min garanti for glade kunder, og jeres garanti for at I har fået præcis hvad I ønsker.

Rettelser og Godkendelse

Såfremt der er rettelser, vili jeg sende et nyt udkast. Hos Familiejura går vi op i at i forstår jeres dokumenter, og at I er 100% indforstået med indholdet – derfor kan det indimellem være nødvendigt med en samtale mere og det er naturligvis uden beregning (indenfor al rimelighed naturligvis).

Når dokumenterne er som de skal være, skal I skriftligt meddelse mig at I godkender dokumenterne førend at dokumenterne kan gyldiggøres.

Gyldiggørelse

Afhængig af hvilket dokumenter der er udarbjedet, der være krav om registrering enten ved:

  • Elektronisk Tinglysning (Gælder Ægtepagter og Fremtidsfuldmagter)
  • Uderskrift for notaren (Gælder Testamente, Børnetestamente og Fremtidsfuldmagt)

Såfremt man ikke har efterlevet ovenstående krav, er dokumenterne ikke gyldige – det er derfor VIGTIG at fuldende processen.