kontakt@familiejura.dk    |   +45 42 32 32 39

VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER 

§ 1. Generelle oplysninger

FamilieJura  
CVR: 37175784 
Adresse: Brinkholmvej 11, 4600 Køge 
E-mail: kontakt@familiejura.dk 

§ 2. Priser

Alle priser er inklusiv 25% dansk moms med mindre andet er oplyst.  

§ 4. Betaling

FamilieJura modtager betaling med bankoverførsel, kreditkort, mobilepay eller Klarna (betalingsløsning). I umiddelbar forlængelse af din bestilling af dokumenter, skal betaling forestå. (Maks 7 dage efter mødeafholdelse) Herefter bliver det aftalte beløb reserveret på dit kreditkort. Betalingen hæves, når vi indleder udarbejdelse af det juridiske dokument til dig, der kan derfor gå 1-5 dage før du kan se transaktionen på din bank efter du har betalt, dog vil du med det samme modtage kvittering på din ordre pr. mail 

§ 5. Levering

Vi afsender et udkast af det bestilte dokument til dig indenfor 10 arbejdsdage, fra det tidspunkt hvor bestillingen og betalingen er gennemført. Vi gør opmærksom på at det fremsendte som udgangspunkt, er et udkast, og rettelser du måtte ønske efter gennemlæsning, er inkluderet i prisen. Vi sender som udgangspunkt dine krypterede dokumenter pr. mail, medmindre andet er aftalt. Når du har modtaget dine dokumenter, er det vigtigt at du læser dem grundigt igennem. Det er dit ansvar at informere Familiejura om eventuelle fejl i eksempelvis cpr.nummer eller anden stamdata, ligesom det er dit ansvar at meddele Familiejura hvis det fremsendte ikke tydeligt beskriver dine ønsker, som blev drøftet under rådgivningen.  
 

§ 6. Fortrydelsesret

Som forbruger har man normalt 14 dages fortrydelsesret, men iht. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 2 kan udførte ikkefinansielle tjenesteydelser undtages fortrydelsesretten, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med dit forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført. 

Der er ingen fortrydelsesret på din ordre, da vi har påbegyndt leveringen af den juridiske tjenesteydelse i forbindelse med det personlige eller online/telefoniske møde. Da levering af dine dokumenter, er udarbejdet efter dine eller jeres specifikationer og har fået et tydeligt personligt præg, er det nødvendigt for Familiejura at fastholde, at der ikke er fortrydelsesret på vores ydelser jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3. Vi beder dog altid udtrykkeligt om din accept på tilbud og pris, inden vi påbegynder udarbejdelsen af dine dokumenter, dette kan enten være mundtligt eller skriftligt.  

§ 7. Reklamationsret

Købelovens regler gælder for varekøb, men ikke ydelser. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke har 2 års reklamationsret. 

Men er du imod forventning ikke tilfreds med ydelsen, skal du naturligvis altid kontakte os på kontakt@familiejura.dk , så vi kan finde en løsning på problemet.  

§ 8. Ansvarsforsikring

I Familiejura har vi tegnet en rådgiveransvarsforsikring på følgende vilkår: Professionelt rådgiveransvar: Kr. 5.000.000 pr. skade og i alt 5.000.000 pr. forsikrings år. 

§ 9. Ansvarsbegrænsning

Det samlede potentielle ansvar hos en medarbejder hos Familiejura er begrænset til de forsikringssummer, der fremgår af overstående § 8. 
Udover den beløbsmæssige begrænsning af et eventuelt erstatningsansvar for en medarbejder, gælder ligeledes følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab. 

§ 10. Persondatapolitik

Det er vigtigt for os, at dine Persondata opbevares sikkert og fortroligt. Vi har procedurer for indsamling, opbevaring, sletning, opdatering og videregivelse af Persondata for at hindre uautoriseret adgang til dine Persondata og for at opfylde gældende lovgivning. 

Såfremt du benytter vores tjenester eller handler hos os, kan du direkte eller indirekte overgive oplysninger såsom: 

Kontaktoplysninger – Navn, adresse, E-mailadresse, telefonnummer.  

Samt cpr-numre på relevante personer, iht. de juridiske dokumenter, der skal udarbejdes.  

Betalingsoplysninger – faktureringsoplysninger og bankkontonummer. Når du køber juridiske dokumenter eller ydelser hos Familiejura, accepterer du samtidig vores handelsbetingelser. I den forbindelse vil dine personlige oplysninger blive gemt og bruges til at udarbejdelse, levering og fakturering af vores juridiske dokumenter. Ved accept af vores handelsbetingelser benytter vi dine oplysninger til: 

 • Gennemførsel af dit køb af juridiske dokumenter og ydelser og, såfremt det er nødvendigt, 

verificere din identitet. 

 • Give kundesupport og information om produkter og ydelser, du anmoder om 
 • Levering af juridiske dokumenter og ydelser 
 • Eventuel garanti, service og klage spørgsmål 

Familiejura vil endvidere indsamle og behandle personlige data for at kunne overholde gældende lovgivning som f.eks. regnskabslovgivning, skattelovgivning mv. 

Familiejura, kan ligeledes benytte dine oplysninger til at kommunikere med dig via e-mail, telefon og anden elektronisk kontakt, såfremt du skulle du have takket ja til modtagelse af dette. Hvis du senere hen ikke ønsker at modtage meddelelser fra os, kan du afmelde dette ved at sende en e-mail til kontakt@familiejura.dk 

Bemærk venligst, at en ændring kan tage op til 30 arbejdsdage. 

For at benytte vores ydelser og levere dine juridiske dokumenter til dig, kan vi overføre til eller dele dine oplysninger med udvalgte tredjeparts virksomheder. 

For at kunne levere den ydelse som vi har aftalt med dig og til andre formål, der er beskrevet i nærværende privatlivspolitik kan Familiejura, dele dine personlige oplysninger med samarbejdspartner, leverandører eller underleverandører. For at håndtere dine indbetalinger kan dine data deles med finansielle partnere. 

Grundet juridiske krav eller med din godkendelse kan Familiejura dele dine oplysninger med myndigheder som Told, Skat, Politi eller andre myndigheder. Vi bestræber os på, at beskytte dine personlige oplysninger og bibeholde passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre uhensigtsmæssige eller ufrivillige gengivelser, adgangsret, tab, ændring eller skade af personlige oplysninger. 

Udelukkende medarbejdere i Familiejura, vores leverandører og samarbejdspartner, der har brug for adgang til dine personlige oplysninger til en bestemt opgave, får adgang til dine personlige oplysninger. 

Vi videresælger ikke dine personlige oplysninger til tredjeparter, og vi opbevarer udelukkende dine personlige oplysninger i det omfang det er nødvendigt for, at opfylde de formål, der er angivet i denne privatlivspolitik. Når vi opbevarer dine data til andre formål f.eks. at opfylde kravene til f.eks. regnskabsloven, gemmer vi kun dine data så længe det er nødvendigt og maksimalt i 5 år eller påkrævet ved lov for de respektive formål. 

Den persondataansvarlige er: 

Familiejura  

CVR: 37175784 

Har du spørgsmål vedrørende håndtering af dine personlige oplysninger, kan du sende os en e-mail på kontakt@familiejura.dk. Alternativt kan læse mere i vores Privatlivs og cookiepolitik: 

§11 Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over ydelsen, skal du kontakte kontakt@familiejura.dk eller den pågældende sagsbehandler på din sag. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning kan du sende en klage til: 

https://www.forbrug.dk/artikler/forbrug/om-forbrugdk/kontakt/?tc=22C19E239BBA4E13B517515CAEC5665F 

Databeskyttelse 

Familiejura vil kun bruge din personlige data leveret af klienten til det formål, dette er indhentet til. Dog kan vi også indsamle personlige oplysninger til brug i statistik, administration og kommunikation, IT og sikkerhedsadministration, fysisk sikkerhed, autentifikation og autorisationssystemer, kundeservicesystemer, interne projekter og organisatoriske teamaktiviteter. Alle personlige oplysninger er indsamlet i henhold til EUs generelle forordning om databeskyttelse (EU 2016/679) 

Du accepterer at Familiejura må dele dine personlige oplysninger, i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning eller andre databeskyttelseslove, der måtte være gældende, med den udtrykkelige tilladelse til at behandle de givne personlige data og for anvendelsen heraf i forbindelse med aftalen. Familiejura overfører kun personoplysningerne til tredjepart under følgende betingelser: 

 • Hvis klienten har givet samtykke hertil 
 • Hvis det er til formål direkte relateret til det originale formål, for hvilken den personlige data var indhentet; 
 • Hvis det er nødvendigt for forberedelse, forhandling og opfyldelse af aftalen med klienten 
 • Hvis det er påkrævet i henhold til juridisk forpligtelse, administrativ eller retskendelse; 
 • Hvis det kræves i etableringen af juridiske krav eller til forsvar i retssager; 
 • Hvis det har til formål at forhindre misbrug eller anden ulovlig aktivitet, så som forsætlige angreb, for at sikre datasikkerhed. 

PRIVATLIVS OG COOKIEPOLITIK 

Privatlivspolitik 

Det er vigtigt for os, at dine Persondata opbevares sikkert og fortroligt. Vi har procedurer for indsamling, opbevaring, sletning, opdatering og videregivelse af Persondata for at hindre uautoriseret adgang til dine Persondata og for at opfylde gældende lovgivning. 
Benytter du vores tjenester eller handler hos os, kan du direkte eller indirekte overgive oplysninger om dig selv på en række forskellige måder, såsom: 

Kontaktoplysninger – Navn, adresse, E-mail-adresse, Mobiltelefonnummer, Fakturering og fragtadresse mv. 
Personligt identifikationsnummer – CPR-nummer. Betalingsoplysninger – faktureringsoplysninger og bankkontonummer. Når du er kunde hos Familiejura , og køber juridiske dokumenter eller ydelser, accepterer du 
vores handelsbetingelser. I denne forbindelse vil dine personlige oplysninger blive gemt og bruges til at levere vores juridiske dokumenter og fakturere for vores ydelser. Ved accept af vores handelsbetingelser benytter vi dine oplysninger til: 

 • Gennemførsel af dit køb af juridiske dokumenter og ydelser og, såfremt det er nødvendigt, 
  verificere din identitet. 
  • Giv kundesupport og information om produkter og ydelser, du anmoder om 
  • Levering af juridiske dokumenter og ydelser 
  • Eventuel garanti, service og klage spørgsmål 

For at benytte vores ydelser og levere dine juridiske dokumenter til dig, kan vi overføre til eller dele dine oplysninger med udvalgte tredjeparts virksomheder. 
For at kunne levere den ydelse som vi har entreret med dig om og til andre formål, der er beskrevet i nærværende privatlivspolitik kan Familiejura dele dine personlige oplysninger med samarbejdspartner, leverandører eller underleverandører. For at håndtere dine indbetalinger kan dine data deles med finansielle partnere. 
Grundet juridiske krav eller med din godkendelse kan Familiejura dele dine oplysninger med myndigheder som Told, Skat, Politi eller andre myndigheder. Familiejura tilstræber at beskytte dine personlige oplysninger og bibeholde passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre uhensigtsmæssige eller ufrivillige gengivelser, adgangsret, tab, ændring eller skade af personlige oplysninger. 
Udelukkende Familiejura eller vores leverandører og samarbejdspartner, der har brug for adgang til dine personlige oplysninger til en bestemt opgave, får adgang til dine personlige oplysninger. 

Nyheder, tilbud, samtykke mv. 

Ved accept og dit aktive samtykke til modtagelse af markedsføring har vi lov til benytte dine personlige oplysninger til: 

 • At Familiejura må kontakte mig via e-mail, telefon, SMS, MMS, brev med rådgivning, nyheder og tilbud om juridiske dokumenter, samt at de registrerer de af mine kontaktoplysninger, som er nødvendige herfor. 
 • Cookies gemmer dine webindstillinger for at skabe en bedre brugeroplevelse og målrette relevante markedsforretninger til dig 
 • Inviter dig til at deltage i kundeundersøgelser /forretningsudviklingsinitiativer 

Familiejura vil også indsamle og behandle personlige data for at overholde gældende lovgivning som f.eks. regnskabslovgivning, skattelovgivning mv. 
Familiejura kan også benytte dine oplysninger til at kommunikere med dig via e-mail, telefon og anden elektronisk kontakt skulle du have givet samtykke til modtagelse af dette. Hvis du senere hen ikke ønsker at modtage målrettede meddelelser fra os, kan du afmelde dette ved at sende en e-mail til kontakt@familiejura.dk 
Bemærk venligst, at en ændring ikke altid sker med det samme. Vi mødekommer din anmodning så hurtigt som praktisk muligt. 

Cookiepolitik 

Hvorfor Cookies

Ved at besøge på vores hjemmeside indsamles der oplysninger om dig, som 
benyttes til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på 
siden. Såfremt du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. 

Hvad er Cookies

Hjemmesiden benytter ”cookies”, der er en tekstfil, som lagres på din computer, mobil eller 
tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og måske vise dig 
målrettede annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering. 
Der er en risiko for at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang  til.