kontakt@familiejura.dk    |   +45 42 32 32 39

Generalfuldmagt

Læs mere om general fuldmagt på denne side.

Fremtidsfuldmagt eller generalfuldmagt

Hos Familiejura får vi ofte spørgsmålet, hvad er forskellen. Det er vigtigt at understrege, at en generalfuldmagt ikke er det samme som en fremtidsfuldmagt. Forskellen ligger i, at en generalfuldmagt kan du bruge nu og her, eksempelvis ved en længerevarende udlandsrejse, hospitalsindlæggelse eller lignende, hvorimod en fremtidsfuldmagt først træder i kraft den dag, hvor du ikke længere selv kan varetage egne interesser, enten pga. sygdom, ulykke eller demens.

Generalfuldmagtens anvendelse

Grunden til, at en generalfuldmagt kan være nødvendig, er, som nævnt ovenfor, hvis du er på en længerevarende udlandsrejse eller indlagt på hospitalet i længere tid, kan du udpege en person, som du har tillid til, til at varetage dine økonomiske og personlige interesser, så længe du ikke selv kan gøre det, eksempelvis sørge for, at regninger bliver betalt. Generalfuldmagten kan også anvendes, hvis du for eksempel har et ældre familiemedlem, som har svært ved at klare sig selv, men stadig er ved sine fulde fem.

Fuldmagtshaver skal være myndig og må desuden ikke selv være under værgemål eller have en fremtidsfuldmagt der er trådt i kraft.

For at fuldmagtshaver kan foretage de forskellige handlinger for fuldmagtsgiver, skal
fuldmagtshaver fremvise generalfuldmagten i sin fysiske form. Generalfuldmagten skal være underskrevet af fuldmagtsgiver, samt 2 vitterlighedsvidner, for at være gyldig, men derudover er der, som sådan ikke nogen formkrav dertil.

Ophør af generalfuldmagten

En generalfuldmagt ophører ved død eller hvis fuldmagtsgiver kommer under værgemål. Derudover ophører den også, hvis fuldmagtsgiver tilbagekalder den, såfremt fuldmagtsgiver fortsat har handleevnen i behold.

Få gratis rådgivning hos Familiejura

Selvfølgelig, er du velkommen til at kontakte os. Vores åbningstider er fra kl. 9 til kl. 15. Vi står klar til at hjælpe dig med glæde.

Personlig rådgivning

Hos Familiejura starter processen altid med en grundig personlig rådgivning. Det aftales om mødet skal afholdes:

  • Fysisk ved os eller hos jer (Evt. køselsgodtgørelse)
  • Online vha. link der fremsendes (med kamera og lyd)
  • Telefonisk

Mødet tager typisk 1-1,5 timer. Vi vil til møde drøfte jeres situation, samt jeres ønsker og bekymringer. Dernæst aftaler vi hvad der skal laves og en fast pris præsenteres.

OBS! Såfremt i godkender, frasiger i jer fortrydelsesretten da jeg påbegynder udarbejdelsen af jeres skræddersyet.

Modtag udkast

Jeg påbegynder umiddelbart efter vores møde, udarbjedelsen af jeres dokumenter.

I vil modtage jeres krypterede dokumenter indenfor senest 7 arbejdsdage, og i skal nu læse dem igennem og besvarer mailen eller ringe med eventuelle rettelser.

Det skal bemærkes at I har fri redigering af jeres dokumenter indtil I er tilfredse, forstår indholdet og skriftligt godkender dokumenterne, der er min garanti for glade kunder, og jeres garanti for at I har fået præcis hvad I ønsker.

Rettelser og Godkendelse

Såfremt der er rettelser, vili jeg sende et nyt udkast. Hos Familiejura går vi op i at i forstår jeres dokumenter, og at I er 100% indforstået med indholdet – derfor kan det indimellem være nødvendigt med en samtale mere og det er naturligvis uden beregning (indenfor al rimelighed naturligvis).

Når dokumenterne er som de skal være, skal I skriftligt meddelse mig at I godkender dokumenterne førend at dokumenterne kan gyldiggøres.

Gyldiggørelse

Afhængig af hvilket dokumenter der er udarbjedet, der være krav om registrering enten ved:

  • Elektronisk Tinglysning (Gælder Ægtepagter og Fremtidsfuldmagter)
  • Uderskrift for notaren (Gælder Testamente, Børnetestamente og Fremtidsfuldmagt)

Såfremt man ikke har efterlevet ovenstående krav, er dokumenterne ikke gyldige – det er derfor VIGTIG at fuldende processen.